"Патріот – це людина, працююча заради Батьківщини, а Батьківщина – це перш за все народ."

На виконання Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки», наказів Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді», від 16.06.2015 № 641«Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах» предмет «Захист Вітчизни» вивчається в 10–11 класах за програмою, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 30.07.2015 № 826 «Про внесення змін до навчальної програми «Захист Вітчизни» для 10–11 класу загальноосвітніх навчальних закладів».

Метою навчального предмета «Захист Вітчизни» є формування в учнівської молоді життєвонеобхідних знань, умінь і навичок щодо захисту Вітчизни та системного уявлення про військово-патріотичне виховання як складової частини патріотичного виховання.
Відповідно до мети сформовано завдання предмета:
– підготовка учнівської молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу;
– ознайомлення учнівської молоді з основами нормативно-правового забезпечення прндмета «Захист Вітчизни», цивільного захисту та охорони життя і здоровʼя;
– набуття знань про задачі Збройних Сил України та інших військових формувань, їх характерні особливості; засвоєння основ предмета «Захист Вітчизни», цивільного захисту, основ медичних знань; здійснення психологічної підготовки молоді до захисту Вітчизни;
– підготовка учнів до захисту Вітчизни, професійної орієнтації молоді, служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, визначених чинним законодавством.