Навчально-польові заняття

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

Навчальна програма

«ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ»

ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

(РІВЕНЬ СТАНДАРТУ)

 

 

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»

(Наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)

 

2018 рік

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Навчання предмету «Захист Вітчизни» спрямоване на досягнення мети загальної середньої освіти. Метою загальної середньої освіти є: розвиток і соціалізація особистості учнів, формування у них національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

Навчально-польові заняття (збори) і навчально-тренувальні заняття проводяться з метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів у 11 класі наприкінці навчального року. 3-х денні (18 годин) навчально-польові заняття (збори) та навчально-тренувальні заняття проводяться на базах військових частин, військових комісаріатів, лікувально-оздоровчих установ, базових навчальних закладів та навчальних закладів. До їх організації та проведення залучаються обласні, міські/районні військові комісаріати та органи місцевого самоврядування.

 

Орієнтовний план проведення

навчально-польових занять (зборів)

 

з/п

Назва розділу Кількість годин 1

день

2

День

3

день

1 Тактична підготовка 11 6 5
2 Вогнева підготовка 4 1 3
3 Домедична допомога 3 3
Всього: 18 6 6 6